Blog 112 Artsen en voorzorg

18 december 2O18

De verantwoordelijkheid die artsen hebben voor de bevordering van de (volks)gezondheid en hun verantwoordelijkheid voor de samenleving is evident. Dat daar, met uitzondering voor het sociaal geneeskundige deel van de beroepsgroep, weinig van terecht komt is misschien wel te begrijpen, maar zo langzamerhand niet meer te rechtvaardigen. Download hier de blog van Lode Wigersma, bestuurslid van de Federatie.