Op weg naar een Vitaliteitscontract

7 juni 2O16

In de actieagenda Financieel Stelsel heeft de NPHF het idee van een vitaliteitscontract gemund. Inmiddels hebben er twee projectgroepbijeenkomsten plaatsgevonden, waar een 30-tal organisaties met positieve energie en enthousiasme de concrete uitwerking van dit idee verder hebben verkend en besproken. Er bleek voldoende animo om daarmee door te gaan en daarbij te focussen op gemeenten en werkgevers. Met het vitaliteitscontract wordt het probleem van de financiering van preventie(of in bredere zin het verdienmodel) op een andere manier benaderd en neergezet. Het basale idee is om à la Spotify een abonnement op een professioneel steuntje in de rug bij het actief gezond en vitaal blijven te organiseren. Dit abonnement wordt naast het huidige ziektezorg gepositioneerd, zodat beide elkaar meer in balans gaan houden. Voor meer informatie klik hier en hier.