Terugkoppeling na melding kindermishandeling moet beter

14 mei 2O12

Artsen moeten na een melding van kindermishandeling altijd van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) vernemen wat er met het gezin gebeurt. De KNMG roept AMK's op hun eigen protocol beter na te leven. Bijna 40 procent van de melders van kindermishandeling weet niet wat er na een melding gebeurt met het kind. Dit blijkt uit een enquête van het Tijdschrift voor kindermishandeling onder 1400 beroepskrachten, waaronder artsen. Klik hier voor het gehele artikel.