De Vonkenfabriek

DeVonkenfabriek

Waarom De Vonkenfabriek

De Vonkenfabriek staat voor eigen regie in zorg en welzijn.

De Vonkenfabriek ervaart dat mensen heel goed weten wat ze willen, ook als ze ziek en kwetsbaar zijn. En ziet beroepskrachten en vrijwilligers die recht proberen te doen aan hun wensen. Toch is er nog te vaak een mismatch tussen vragen van mensen en mogelijkheden die geboden worden.

De Vonkenfabriek is ervan overtuigd dat er een wereld te winnen is als er meer oor en oog is voor eigen regie in zorg en welzijn. Ook als dat ingrijpende consequenties heeft voor de organisaties. Er is een voorhoede die deze uitdaging aangaat. De Vonkenfabriek draagt graag bij aan het realiseren van de juiste omslag!   

De Vonkenfabriek over de NPHF

In de NPHF Federatie voor gezondheid ziet De Vonkenfabriek een representant van een voorhoede die beter en anders wil. En die daarvoor ook ongebaande paden durft te betreden. De Vonkenfabriek lift als lokale speler graag mee op positie en uitstraling van de NPHF. De Vonkenfabriek werkt waar mogelijk graag mee met projectgroepen en wil met anderen aan de slag met het bruikbaar maken van het concept van positieve gezondheid als samenwerkingskader.

Hoe werkt De Vonkenfabriek?

Met alle veranderingen die sinds 2O15 op ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn afkomen, werkt De Vonkenfabriek bij voorkeur op interim basis met organisaties op plekken waar die veranderingen vorm krijgen. Dat kan in (wijken van) de gemeente Den Haag en omstreken, bij welzijnsinstellingen, in woonzorgcentra en bij zorgverzekeraars.

Als Public Health professional, coach, intervisiebegeleider, bestuurder en vrijwilliger kent De Vonkenfabriek  de wereld van zorg en welzijn vanuit verschillende invalshoeken.

De Vonkenfabriek draagt bij aan oplossingen, zoals: duidelijkheid over nieuwe rollen en verwachtingen, van elkaar leren met intervisie, vinden en behouden van vrijwilligers en beter zicht op de betekenis van eigen regie in de praktijk van alledag.

Niet door extra regels en protocollen, maar door samenwerking te zoeken en pro-actief, initiatiefrijk en concreet te zijn.

Wat doet De Vonkenfabriek

Een greep uit de mogelijkheden die De Vonkenfabriek biedt:

- Vonken in bedrijf (interim opdrachten voor korte of langere tijd over eigen regie in zorg en welzijn),

- Vonkenwerkplaats (organiseren van bijeenkomsten met andere bedrijven en organisaties over eigen regie)

- Vonkenspreekuur (Eigen regie consulten voor hen die beter en anders willen/kunnen).

Ga naar de website van De Vonkenfabriek