VeiligheidNL

VeiligheidNL

VeiligheidNL maakt zich hard voor veiligheidsproblemen die de meeste en meest ernstige letsels veroorzaken.

We richten onze deskundigheid op alle veiligheidsterreinen waar gewonden en doden zijn te betreuren in Nederland.

Onze kerntaken zijn:

  • Vroegtijdige signalering
  • Onderzoek naar letsels en gedrag
  • Het stimuleren én faciliteren van veilig gedrag 

Dit doen we samen met bijvoorbeeld de overheid, bedrijven, politie, zorgverleners en experts.

We zijn een private stichting met bijna 3O jaar ervaring als Consument en Veiligheid.

VeiligheidNL over de NPHF

Veiligheid is gezond voor mens en maatschappij.

VeiligheidNL vindt dat iedereen het verdient om volop van het leven te kunnen genieten, zonder onnodige beperkingen. Vol vertrouwen, vitaal en vrij. Daarom zetten we ons al meer dan 3O jaar in om onze woon-, werk- en leefomgeving veiliger te maken. En om mensen meer grip te geven op hun eigen veiligheid. Dat is goed voor persoonlijk geluk én voor onze economie. Want minder ongelukken betekent minder persoonlijk leed, minder medische en verzuimkosten en meer levenskwaliteit.

Om Nederland veiliger te maken, bundelen we de krachten met verschillende partners. Zo werken we veel samen met overheid, politie, zorgverleners, bedrijven, brancheverenigingen en experts. We vergaren informatie, analyseren veiligheidsproblemen en komen met een effectieve praktische aanpak en met verrassende acties: campagnes en programma’s die klinkende resultaten boeken.

Onze missie is mensen de regie te geven over hun eigen veiligheid en die van hun kwetsbare naasten en zo vertrouwen, vitaliteit en vrijheid te stimuleren . Wij zoeken actief de samenwerking met andere partijen en delen graag onze kennis en kunde. Het lidmaatschap van de NPHF is daarom voor ons een waardevolle aanvulling op ons werk.
  

Vera Verdegaal, directeur

Ga naar de website van VeiligheidNL