PHned

PHned

PH Ned (Bougainville) was van oudsher de alumni-vereniging voor mensen die een master of public health opleiding hebben afgerond. Inmiddels zijn we een bredere vereniging en binden we professionals die een passie hebben voor public health. 

Het voornaamste doel is netwerken en het delen van kennis, ervaringen en meningen over public health onderwerpen. De leden PH Ned werken bij organisaties zoals GGD’en, gemeenten, Rijksoverheid, onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, bedrijven of werken als zelfstandig ondernemer/adviseur. Door het bij elkaar brengen van professionals in de public health, vanuit al deze werkomgevingen, ontstaat meestal een goed debat over public health onderwerpen.
Het zorgt voor verdieping en het scherpt de geest.

Leo Kliphuis, Voorzitter PHned

Ga naar de website van PHned