Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)

De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen. De leden van de NVAG, of artsen BMO, zijn veelal geregistreerd als arts voor maatschappij en gezondheid, arts M&G, een BIG-erkend specialisme, met profiel ‘Beleid & Advies’.

De NVAG heeft als doelstellingen:

  • bevorderen van kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de volksgezondheid, gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal-geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen BMO
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competenties en samenwerking bij genoemde activiteiten ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenhang en samenwerking tussen de diverse Wetenschappelijke Verenigingen binnen M&G
Ga naar de website van Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)