Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)

De Koepel artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) verenigt de wetenschappelijke en beroepsverenigingen binnen de Maatschappij en Gezondheid, een onderdeel van de Public Health.

Artsen Maatschappij en Gezondheid werken bij GGD’en, ministeries, de thuiszorg, ziekenhuizen, de GGZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), inspecties van de Volksgezondheid, universiteiten, zorgverzekeraars, meldpunt Kindermishandeling etc. Zij hebben zowel uitvoerende taken als verantwoordelijkheden voor management, staf, beleid en onderzoek. Zij verrichten hun werk vaak in multidisciplinair teamverband.

De KAMG heeft zich sinds de oprichting in 2OO1 ontwikkeld tot een professionele koepelorganisatie.

Het uitgangspunt is dat de Koepel die taken op pakt waar meerwaarde door samenwerking te verwachten is en dat de aangesloten verenigingen blijven doen waar zij sterk in zijn.

De volgende Wetenschappelijke en beroepsverenigingen van artsen zijn aangesloten bij de KAMG. De verenigingen vertegenwoordigen veelal een beroepsgroep uit de brede stroom van Artsen maatschappij en Gezondheid. 

  • AJN - Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
  • FMG - Forensisch Medisch Genootschap
  • NVAG - Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek
  • NVDG - Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde
  • NVMM - Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde
  • VAGZ - Vereniging Aviserende Artsen bij Zorgverzekeraars
  • VIA - Verenging voor Indicerende en adviserende Artsen
  • VIZ - Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten
  • VvAwt - Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding
Ga naar de website van Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)