Internationale conferentie Medicijnkringloop en volksgezondheid

13 september 2O17

Medicijnen komen na gebruik bij mens en dier in een milieukringloop terecht. Dat geldt ook voor bacteriën die tijdens een antibioticum-kuur resistent zijn geworden. Wereldwijd worden mens en dier blootgesteld aan deze verontreinigingen van medische oorsprong. Gevolgen voor de gezondheid worden niet uitgesloten. Een eenvoudige oplossing is er niet. In de hele humane en veterinaire medicijnketen wordt aan oplossingen gewerkt. Op vrijdag 27 oktober aanstaande wordt tijdens Green Pharmacy Conference 2017 in het UMC Utrecht aandacht aan dit vraagstuk gegeven. Nadruk ligt op handelingsopties bij de bron. Klik hier voor het programma en voor aanmelding. Leden van de NPHF Federatie voor Gezondheid krijgen €100,- korting op de entree.